Menu

Termovizní snímkování


V průběhu letošní zimy nám opravdu přálo počasí. Dostatečné množství chladných dnů, tedy rán, večerů a nocí. Zatažená obloha, trochu sychravo a minimální vítr – počasí, do kterého by psa nevyhnal, pro nás téměř ideál. Tato situace nám umožnila zrealizovat více jak 6.000 měření, což představuje více jak 120 snímkovaných exteriérů bytových domů na celém území Čech, Moravy a Slovenska.

 

 

Jaké domy jsme měřili?

Přiznám se, že jsem předpokládal, že dominantní zájem bude o domy, které jsou před procesem obnovy, zejména před zateplení a výměnou oken. V této úvaze jsem se velmi mýlil. Výsledkem bylo téměř dokonalé rozložení na 50:50 % z pohledu před a po obnově. Toto rozložení mne ve svém výsledku velmi potěšilo, protože ukazuje, že ty domy, které významnějšími aktivitami prošly, si začaly uvědomovat, že dokončením prací, nic nekončí, ale pouze začíná pravidelná údržba.

Povětrnostní situace, nutná pro kvalitní měření:

  1. Nezbytně nutnou podmínkou je dostatečný teplotní rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostorem. Ten by měl být minimálně 15 °C. Měření je možné i při menších rozdílech, případné vady se však vykreslují výrazně méně ostře a vlastní vyhodnocení tak není dostatečně přesvědčivé.
  2. Slunečný svit na měřenou plochu by měl být nulový, nebo alespoň minimální a to nejméně 12 hodin před vlastním měřením.
  3. Beze srážek, nebo se srážkami, které mají velmi malou, tedy téměř neměřitelnou hodnotu
  4. Bezvětří, nebo mírný, proměnlivý vítr.
  5. Zatažená obloha. Jasná noční obloha je velmi náročná pro vlastní měření, její teplota je až -55 °C, a toto „odražené teplo“ je nutné při měření akceptovat!
  6. Venkovní teploty do maximálně +7 °C. Není nutná záporná hodnota (mráz).

Jak má být dům připraven?

Příprava domu není až tak příliš náročná. Je dobré, aby všechna okna, dveře a ostatní otvory byly zavřeny. Tento požadavek jsme předávali každému domu, ale musím bohužel konstatovat, že ani v jednom případě, nebyl tento požadavek naplněn. Dříve jsme požadovali, aby byly jednotlivé byty temperovány na stejnou teplotu. Na základě zkušeností z letošních měření tuto podmínku již neuplatňujeme. Naopak přirozený průběh topení ukáže, které bytové jednotky žijí na úkor, těch ostatních. Je potřeba znát teploty v bytech a teplotu ve společných prostorách.

Nejčastější nedostatky

Dominantní část domů, které byly po zateplení, ukázaly velmi slušně odvedenou práci, tedy kvalitu. Ve většině případech jsme zjistili, že největší technické nedostatky jsou v úrovni seřízení mechaniky oken, a že největším nepřítelem neenergetických úspor jsme my sami, my uživatelé bytů. Pravidelně jsme nacházeli v hlubokých nočních hodinách otevřené ventilace.

U domů před obnovou jsme nenalezly žádné významné technické vady obvodových plášťů, pouze tam kde bylo možné srovnání zateplený/nezateplený plášť, bylo prokazatelně vidět, že tepelné vlastnosti plášťů bytových domů, které jsou nezateplené je výrazně horší úrovní, než ty zateplené.

Prováděli jsme i několik měření interiérů, které ukázaly, že největší nebezpečí z pohledu vzniku vlhkosti na stěnách a plísní, je velmi nízká teplota vnitřního prostoru a velmi vysoká relativní vlhkost. Tyto dva parametry právě představují největší nebezpečí z aspektu vniku a rozvoje plísní.

Co na závěr?

Termovizní měření jednoznačně ukázalo, že patří mezi velmi vhodné nedestruktivní metody zjišťování technického stavu konstrukčních prvků budov. Rozhodující je dodržení pravidel měření a následného vyhodnocování. Měření jednoho domu trvá bez dopravy cca 1–2 hodiny. Vlastní vyhodnocení představuje práci jednoho člověka v délce cca 6 hodin. Z těchto skutečností je možné odvodit i orientační cenu, pokud vycházíme z průměrné mzdy. Pokud Vám tedy bude někdo nabízet termosnímkování včetně vyhodnocení v podezřele nízkých cenách, doporučujeme velmi důkladné prověření toho, co vám vlastně nabízí.

Autor: PeN, VlaH

Pro náš dům, z. s.