Menu

Období nízkých úroků trvá


 … a nějakou dobu ještě zřejmě trvat bude. Bankovní rada České národní banky na svém červnovém zasedání potvrdila, že i po zbytek letošního roku bude pokračovat v intervencích za udržení stávajícího kurzu koruny a současně ponechá základní vyhlašované sazby na rekordně nízké úrovni. To je jasným signálem pro peněžní trh i pro cenovou politiku všech peněžních ústavů v České republice, že pro růst úrokových sazeb v nejbližším období není žádný důvod. Proto ti, kteří hledají nějaký lepší způsob zhodnocení svých úspor, pláčou. Současná doba naopak přeje těm, kteří se nebojí zadlužit za smysluplnou věc. Bytová družstva (BD) a společenství vlastníků (SV) tak nyní mohou získat úvěrové prostředky na opravy svých bytových domů za úrokovou sazbu nižší než 2 %. Jak se tato situace projevuje v poptávce BD a SV po úvěrech jsme se zeptali Ing. Ladislava Kouckého, manažera pro BD a SV z ČSOB.

Jak se letos, s ohledem na rekordně nízké úrokové sazby, vyvíjí poptávka po úvěrech na rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví BD a SV?

Pokud porovnáme objem nově schválených úvěrů v ČSOB za srovnatelné období v letech 2014 a 2015, pak musím konstatovat, že zájem BD a SV o čerpání úvěrů na opravy jejich domů je již druhým rokem na nejnižší úrovni za posledních deset let - a to i přes to, že úvěr se splatností kolem 15 let lze nyní získat za úrokovou sazbu hluboce pod 2 %! Z dostupných statistik přitom vyplývá, že ČSOB si dlouhodobě udržuje třetinový podíl na trhu úvěrů pro BD a SV - jak z pohledu celkového stavu čerpaných úvěrů, tak i v objemu úvěrů v daném roce nově schválených. Z této skutečnosti lze tedy dovodit, že s obdobně nízkým zájmem o úvěry se setkávají i ostatní banky a stavební spořitelny. Stávající stav nízkých úrokových sazeb tak paradoxně svým způsobem i částečně „znehodnocuje“ jeden ze státních programů, který měl investice do oprav bytových domů podpořit - Program Panel 2013+. V rámci tohoto programu je na letošní rok připraveno 700 milionů korun zdrojů, určených na úrokově zvýhodněné úvěry pro vlastníky bytových domů. Při splatnosti úvěru např. 15 let jsou ale komerční banky dnes schopné nabídnout úvěr s obdobně nízkou sazbou a navíc s možná jednodušší a rychlejší administrativou. To je jeden z důvodů, proč za prvních šest měsíců tohoto roku byly z předmětného programu poskytnuty úvěry v objemu pouze 342 miliónů korun, zatímco v ČSOB za stejnou dobu šest krát tolik. Je tedy jasné, že obecně nižší zájem o úvěry pro BD a SV nemá svou příčinu ve špatné dostupnosti či příliš vysoké ceně úvěrů, ale že tento stav je jen logickým odrazem skutečnosti, kdy většina (zejména panelových) domů již nějakou formou komplexnější opravy prošla, a domů, rekonstrukcí zatím nedotčených, již tolik není.

 

Je možné, že zájem o opravy pomohou nastartovat další již spuštěné či teprve připravované státní dotační programy, jako je např. Nová zelená úsporám?

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) začal přijímat žádosti o dotace na podporu oprav bytových domů v Praze v polovině května. Tento program nabízí, že po provedené rekonstrukci investor získá dotaci, která mu pokryje až 20 % uznatelných nákladů. Z dostupných informací ze Státního fondu životního prostředí je ale zřejmé, že počet podaných žádostí o dotace je na konci června hluboce za očekáváním. I mezi klienty, žádajícími o úvěr v ČSOB, je jen několik málo klientů, kteří žádost o dotaci podali či o jejím podání uvažují. O tom, co je důvodem takového stavu, lze zatím jen spekulovat a určitě se to stane předmětem nějaké podrobné analýzy. V této chvíli nelze říci, zda za takovým stavem stojí obecně nižší zájem o komplexní opravy nebo zda je problém na straně nastavení podmínek programu resp. zda náklady a práce spojené s podáním žádosti o dotaci vyváží výše nakonec skutečně získané dotace. Osobně se obávám, že 500 miliónů korun, které jsou v tomto programu na letošní rok na podporu oprav bytových domů připraveny, se do 30. října (kdy je konec příjmu žádostí o dotaci) nepodaří přidělit. Na podzim letošního roku budou zveřejněny podmínky Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který by měl rovněž nabízet přímé dotace na opravy bytových domů - na rozdíl od programu NZÚ, ale bude určen pro vlastníky v celé ČR s výjimkou Prahy. Dnes nejsou podmínky programu sice ještě známé, ale pokud budou obdobné jako u programu NZÚ (což je velmi pravděpodobné), a navíc bude povinné vybrat dodavatele na základě výběrového řízení dle zákona, lze očekávat, že dotace z tohoto programu zůstanou pro řadu SV nedostupné, resp. že takové požadavky je od podání žádosti odradí. Lze tedy konstatovat, že oba dotační programy jsou vítané, ale že v žádném případě nevyvolají takový vzestup v investicích do oprav bytových domů, který jsme zažili v minulém desetiletí díky programům Panel a Zelená úsporám.

 

Máte tedy nějaké doporučení pro ta BD a SV, která o provedení revitalizace svého domu a o čerpání úvěru zatím pouze uvažují?

Určitě bych jim doporučil nebát se investice, která jim ve svém důsledku může přinést úspory v nákladech na vytápění a současně zvýšit kvalitu jejich bydlení. Pokud by se zástupci BD a SV rozhodovali, zda si na takovou opravu několik let spořit či si vzít úvěr, pak je jednoznačné, že minimálně do konce letošního roku by úrokové sazby měly být na tak nízké úrovni, že splácení případného úvěru by dané družstvo či SV nijak výrazně nezatížilo. Navíc banky dnes nabízejí řadu dalších benefitů, které čerpání úvěru ještě dále zvýhodňují, např. ČSOB nabízí vybraným klientů možnost získat dotaci z ČSOB Programu energetických úspor. O velkém zájmu o tento program mezi klienty svědčí i skutečnost, že jen za první pololetí letošního roku byly touto dotací podpořeny úvěry v objemu dosahujícím téměř jedné miliardy korun.

 

Děkujeme za rozhovor

 

Autor: PaS         

Pro náš dům, z. s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

e-mail: info@pronasdum.cz