Menu

Podpořte nás

Spolek Pro náš dům byl založen na jaře roku 2013 s cílem podporovat kvalitu bydlení občanů v bytových a rodinných domech. Společenstvím vlastníků (SV) a bytovým družstvům (BD) nabízíme komplexní a relevantní informace ve formě poradenství a vzdělávacích seminářů, které nabízejí cestu k modernímu a důstojnému bydlení za rozumnou cenu.

Svým úsilím nabízíme východisko pro společné řešení problémů v oblasti správy a údržby bytových a rodinných domů a jejich rekonstrukcí a revitalizací. Pomáháme vám zorientovat se nejen v legislativě, v možnostech financování, v nových technologiích a materiálech, ale i v dalších mezioborových tématech souvisejících s bytovou problematikou.

Velice si vážíme přízně, kterou nám projevujete, neboť jenom díky Vám se nám daří vytvářet tak ojedinělý prostor pro diskusi o Vašich osobních zkušenostech a názorech, které nám dávají řadu podnětů pro zlepšování našich služeb. Pozitivní ohlasy nás ujišťují v tom, že naše snažení má smysl a je třeba v něm i nadále pokračovat a rozvíjet.

Naší snahou je poskytovat maximálně objektivní, ověřené informace. To je obtížné v situaci, kdy jsme do značné míry závislí na zdrojích poskytovaných partnery projektu. Poskytnutím finančního příspěvku nám pomůžete snížit závislost na financích z nestabilních zdrojů. Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelným dárcem či pravidelnou dárkyní, čímž nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity.

Pomůže nám jakákoli libovolná částka, kterou nám můžete zaslat i jednorázově. Všechny dary jsou pro nás vyjádřením velké morální podpory a hlavně umožní vytvoření prostoru pro naši další práci pro Vás. Za Vaši podporu děkujeme a moc si jí vážíme.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

(Jako variabilní symbol uveďte vaše IČO, v případě že je nemáte, nás kontaktujte na info@pronasdum.cz )

 

Ještě jednou děkujeme za každý dar, který od Vás obdržíme, protože pro naši další nezávislou činnost je významný.

 

Ing. Petr Němec

předseda spolku Pro náš dům